Den moderna människans tro

Gud utan vrede kommer att rädda en människa utan synder och föra in honom till paradiset utan dom genom Kristus utan Korset. Detta är dagens människans tro.

I den moderna världen finns det en sådan törst efter att ha en mjäkig gud.

Den som inte straffar för någonting och som är likgiltig till mina synder.

Den som älskar mig så mycket att han inte förstår vad jag gör.

Vi vill ofta inte ha Gud Fader, utan Gud Farfar, som kramar och smeker och inte straffar för någonting. Men Gud är inte Farfar utan just Fader. I själva ordet fader hörs det en sådan straffkraft. Kraften som är kärleksfull men också straffande.

Gud är varken farfar, farfarsfar eller morbror. Gud är Fader.

En person vill göra vad han vill. Och genom att tänka «Gud är kärlek», att gå in i paradiset utan ansträngning.  Det fanns en sådan far Foma Hopko i Amerika som var en berömd präst. Har skrev sin egen katekes. Eftersom det finns många protestanter i Amerika har fader Foma skapat en sådan intressant formulering av vad en modern protestant troende tror. Det handlar i princip om den genomsnittliga amerikanen, de är nästan alla protestanter. Han tror att det finns någon Gud utan vrede som räddar någon person utan synder med hjälp av någon Kristus som inte är på korset och för den personen i paradiset utan att döma. Klart att en människa då kan tro att han inte har några synder. Att Gud är väl snäll i alla fall. Att man själv är oskyldig och kommer att hamna i paradiset efter döden. Vilka frågor kan det finnas? Är jag bra? Bra! Är Gud snäll? Snäll! Vad är problemet? Helvete gäller väl inte mig. Vad ska jag dömas för?  För att bara leva på den här jorden? Det finns ingen dom och det finns inget helvete. Jag ska hamna i Guds himmel, vart annars? Om jag tror på paradiset då kommer jag att vara i paradiset.

(Om jag inte tror på det är det en annan sak).

Det här är vad man tror på idag.

Ärkepräst Andrey Tkachev (Ryska Ortodoxa Kyrkan)

författare, TV-programledare och bloggare